Rare / Mythic

 

Z uwagi na duże zainteresowanie oraz szybką rotacje kart

oznaczonych jako R oraz M wszystkie dostępne karty tego 

typu są do wglądu w sklepowych klaserach.